Lesmogelijkheden en kosten

Elke zaterdag en zondag verzorgt Zwemplezier Delft zwemlessen van 40 minuten per les. De lesgroep bestaat uit maximaal 6 kinderen. 

Een kind start bij ons in niveau waterspeeltuin en zal stapsgewijs doorstromen naar de opvolgende niveaus. Wanneer een kind doorstroomt naar het volgende niveau veranderd ook de lestijd. De lestijd is afhankelijk van het niveau waarin een kind zwemt. 

De lestijden om te starten in niveau waterspeeltuin zijn als volgt;
Op zaterdag om 08:30 uur, 09:10 uur, 14:00 uur, 14:40 uur, 15:20 uur.
Op zondag om 08:30 uur, 09:50 uur, 14:00 uur, 15:20 uur.

De kosten zijn per 1 januari 2024 als volgt;

Eenmalig inschrijfgeld   € 20,00 per kind
Zwemles                           €  18,50 per kind per les
Proefles GRATIS
Privéles is niet mogelijk

Het lesgeld wordt voorafgaand aan elke nieuwe maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Komt uw kind een zwemles niet zwemmen dan dient u de zwemles af te melden. U ontvangt uit coulance hiervoor een inhaaltegoed om op een later moment te besteden (let op: kinderen ingeschreven na 1 april 2022 kunnen maximaal 5 inhaaltegoeden opbouwen). Inhaaltegoeden komen na het beëindigen van het zwemtraject te vervallen.

Opzeggen
Bij tussentijds opzeggen hanteren wij 1 maand opzegtermijn. Na het behalen van het A en B diploma stopt het traject bij Zwemplezier Delft. Voor het C diploma kan uw kind doorstromen op vrijdagmiddag en zaterdag naar Zweminstituut Rijswijk of op zaterdag en zondag Zweminstituut Den Haag. 

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!