Lesmogelijkheden en kosten

Elke zaterdag en zondag verzorgt Zwemplezier Delft zwemlessen van 30 minuten per les. De lesgroep bestaat uit maximaal 6 kinderen. 

De kosten zijn per 1 januari 2023 als volgt;
Eenmalig inschrijfgeld   € 20,00 per kind
Zwemles                           €  17,00 per kind per les
Proefles (instromen)      €  17,00 per kind per les
Privéles is niet mogelijk

Het lesgeld wordt voorafgaand aan elke nieuwe maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Komt uw kind een zwemles niet zwemmen dan dient u de zwemles af te melden. U ontvangt uit coulance hiervoor een inhaaltegoed om op een later moment te besteden (let op: kinderen ingeschreven na 1 april 2022 kunnen maximaal 5 inhaaltegoeden opbouwen). Inhaaltegoeden komen na het beëindigen van het zwemtraject te vervallen.

Opzeggen
Bij tussentijds opzeggen hanteren wij 1 maand opzegtermijn. Na het behalen van het A-diploma stroomt uw kind automatisch door naar Zwemplezier locatie de Schilp in Rijswijk voor het B en C diploma traject.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!